Subsidie COVID-19

Subsidie COVID-19 voor Noordelijk MKB

Let op: Het is niet meer mogelijk om aanvragen in te dienen. Neem contact met ons op om te onderzoeken of er andere subsidiemogelijkheden zijn voor uw idee.

— 

 Wat houdt de regeling in?

Moeilijke maatschappelijke en economische tijden vragen om bijzondere maatregelen. In deze periode van gezondheidscrisis door het coronavirus is er een dringende behoefte aan innovaties om de strijd met dit virus aan te gaan. Ondernemers en kennisinstellingen steken op dit moment hun nek uit en zijn op allerlei vindingrijke manieren bezig met het opstarten van nieuw onderzoek en het ontwikkelen van innovatieve oplossingen. Subsidie kan in deze fase ondersteuning bieden. Vanuit die gedachte stellen de drie noordelijke provincies en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) gezamenlijk 1 miljoen euro beschikbaar voor een speciaal aan te vragen ‘COVID-19-subsidie’ voor innovatieve Corona-oplossingen in Noord-Nederland. 

Welke projecten komen voor subsidie in aanmerking?

Subsidie kan worden aangevraagd voor (een combinatie van):

  • een kennisontwikkelingsproject: het project richt zich op kennisontwikkeling, bijvoorbeeld een onderzoeksproject;
  • een innovatietraject: gericht op ontwikkeling van nieuwe producten, concepten, technologieën of diensten;
  • het testen van een innovatieve toepassing in een praktijkomgeving.

Het project moet direct gericht zijn op het verhelpen van de huidige gezondheidscrisis door het coronavirus. De projectresultaten moeten ten goede komen aan Noord-Nederland.

Wie komt voor de regeling in aanmerking?

De COVID-19-subsidie is bedoeld voor bedrijven en kennisinstellingen uit Noord-Nederland die hiervoor nieuw onderzoek of innovatieve oplossingen willen realiseren.

Subsidiabele kosten

De volgende kosten komen in aanmerking voor subsidie:

  • kosten van materialen voor het doen van onderzoek inclusief de eigen uren die hiervoor nodig zijn;
  • kosten voor het ontwikkelen, bouwen en testen van een prototype, inlcusief de eigen uren die hiervoor nodig zijn.

Hoogte van de subsidie

Het subsidiepercentage is 60% van de subsidiabele kosten, met een maximum bijdrage van €250.000,-. De minimale subsidie bedraagt €100.000,- en de minimale projectkosten bedragen €200.000,- (uitgezonderd voor mkb).

Meer weten?
Neem dan contact met ons op via tel. 085 016 0268 of info@ruberacia.nl

 

 

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Meld u dan gratis aan voor onze nieuwsbrief!

13 + 15 =