Slimme demonstratiefabrieken 

Slimme demonstratiefabrieken Drenthe

Let op: Het subsidiebudget is inmiddels overschreden. De kans dat nieuwe aanvragen nog in behandeling genomen worden, is klein. Neem contact met ons op om deze en eventuele andere subsidiemogelijkheden voor uw idee te bespreken. 

Wat houdt de regeling in?

Om toekomstgericht te kunnen ondernemen, zullen maakbedrijven in moeten spelen op de ontwikkelingen rond digitalisering (Industrie 4.0 of Smart Industry) en duurzaamheid. Deze trends hebben een grote invloed op de productiemiddelen en –processen en de inzet van medewerkers. Dat vraagt dus veel van de bedrijven en vele ondernemers aarzelen om concrete stappen te zetten.

Deze subsidieregeling heeft tot doel het Drentse mkb in staat te stellen slimme en schone technologieën te demonstreren in een fabriek gevestigd in de provincie Drenthe. Zo worden ten eerste deze bedrijven zelf gestimuleerd om hun bedrijfsvoering nog slimmer en schoner te maken, maar nog belangrijker is dat deze bedrijven nieuwe technologieën willen demonstreren en hun kennis en ervaring met anderen delen.

Welke projecten komen voor subsidie in aanmerking?

Subsidie kan worden verleend voor demonstratieprojecten gericht op het realiseren van nieuwe, schone en slimme productieprocessen of het slimmer en schoner maken van bestaande productieprocessen binnen een bestaande of nieuwe fabriek in de maakindustrie.

Het gaat hierbij om bewezen technologieën, d.w.z. TRL 6 en verder. Dit betekent dat de technologie zodanig bewezen is dat deze gedemonstreerd kan worden in een relevante omgeving. De prestaties van het prototype hoeven nog niet geoptimaliseerd te zijn voor de operationele omgeving. Met behulp van deze demonstratie wordt het technisch werkingsprincipe aangetoond.

 Subsidiabele kosten
De volgende kosten komen in aanmerking voor subsidie:

  • personeelskosten voor zover zij betrekking hebben op het project gedurende de projectperiode (max. vijf jaar);
  • kosten voor het gebruik van machines en apparatuur naar rato van het gebruik gedurende de projectperiode (max. vijf jaar);
  • kosten ten behoeve van promotie en publiciteit;
  • kosten van verbruikte materialen en hulpmiddelen;
  • kosten van derden, met een maximumuurtarief van € 100 exclusief btw;
  • andere algemene kosten, voor zover gebruikelijk en noodzakelijk voor uitvoering van het project.

Hoogte van de subsidie
Het subsidiepercentage is 50%, tot maximaal €200.000,-.

Wie komt voor de regeling in aanmerking?

In aanmerking voor subsidie komen mkb-ondernemingen die hun activiteiten ontplooien in de provincie Drenthe.

Meer weten?
Neem dan contact met ons op via tel. 085 016 0268 of info@ruberacia.nl

 

 

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Meld u dan gratis aan voor onze nieuwsbrief!

2 + 10 =