SLIM

Een leven lang leren en ontwikkelen 

 Wat houdt de regeling in?

De Rijksoverheid heeft vanaf 2020 een nieuwe subsidieregeling in het leven geroepen om Nederlandse mkb- en grootbedrijven te stimuleren te blijven investeren in de ontwikkeling en leercurve van medewerkers. Mkb-werkgevers hebben in de praktijk vaak minder tijd, geld of kennis ter beschikking hiervoor dan grotere bedrijven. Leren en ontwikkelen is echter ook binnen het mkb ontzettend belangrijk! Deze regeling geeft een financiële impuls.

Welke projecten komen voor subsidie in aanmerking?

De subsidie is bedoeld voor projecten die zich richten op een leven lang ontwikkelen. Voorbeelden zijn het versterken van een leerrijke werkomgeving of de ontwikkeling van werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Een project dient zich te richten op een van de volgende vier pijlers:

  • Het toetsen van een onderneming op de scholingsbehoefte. Doel: het opleveren van een opleidings- of ontwikkelplan.
  • Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor werknemers.
  • Het ondersteunen en begeleiden bij ontwikkel- of invoeringsplannen. Doel: het verbeteren van kennis, vaardigheden en beroepshouding.
  • Het aanbieden van praktijkleerplaatsen in de derde leerweg.

Wie komt voor de regeling in aanmerking?

Alle mkb’ers kunnen beroep doen op de subsidiemogelijkheid. De subsidie kan zowel individueel als in samenwerkingsverband worden aangevraagd door ondernemers. Tevens kan subsidie worden aangevraagd door groot-bedrijven in de landbouw-, horeca- en recreatiesector.

Subsidiabele kosten

De kosten waarover subsidie verkregen kan worden, zijn directe loonkosten en externe kosten voor uitvoering van het initiatief.

Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie hangt af van het type bedrijf en of de subsidie wordt aangevraagd door een samenwerkingsverband of niet. Zie onderstaande tabel:

Max. subsidie Subsidiepercentage
Individuele mkb-onderneming €24.999

Klein mkb: 80%

Middelgroot mkb: 60%

Samenwerkingsverband

€ 500.000 per project (max € 200.000,-

per deelnemende onderneming)

60%
Grootbedrijf – horeca, recreatie, landbouw € 200.000 60%

Meer weten?
Neem dan contact met ons op via tel. 085 016 0268 of info@ruberacia.nl

 

 

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Meld u dan gratis aan voor onze nieuwsbrief!

7 + 8 =