SLIM 2021

Leren en ontwikkelen in het MKB: Investeren in eigen Human Capital

De Rijksoverheid heeft vanaf 2020 een nieuwe subsidieregeling in het leven geroepen om Nederlandse mkb- en grootbedrijven te stimuleren te blijven investeren in de ontwikkeling en leercurve van medewerkers. Mkb-werkgevers hebben in de praktijk vaak minder tijd, geld of kennis ter beschikking hiervoor dan grotere bedrijven. Leren en ontwikkelen is echter ook binnen het mkb ontzettend belangrijk! Deze regeling geeft een financiële impuls. Wegens grote belangstelling wordtdeze regeling in 2021 opnieuw opengesteld.

Wat voor projecten komen in aanmerking?

De subsidie is bedoeld voor projecten die zich richten op een leven lang ontwikkelen. Voorbeelden zijn het versterken van een leerrijke werkomgeving of de ontwikkeling van werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Een project dient zich te richten op een van de volgende vier pijlers:

 1. de doorlichting van de onderneming, uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming;
 2. het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de onderneming, of in geval van een samenwerkingsverband werkenden in andere mkb-ondernemingen;
 3. het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk;
 4. het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf;

De SLIM-regeling is juist bedoeld voor het realiseren van de voorwaarden om tot scholing en ontwikkeling te komen. Kosten voor het daadwerkelijk volgen van trainingen, cursussen of opleidingen zijn níet subsidiabel.

Voor wie

Alle mkb’ers kunnen beroep doen op de subsidiemogelijkheid. De subsidie kan zowel individueel als in samenwerkingsverband worden aangevraagd door ondernemers. Tevens kan subsidie worden aangevraagd door grootbedrijven in de landbouw-, horeca- en recreatiesector.

Subsidiabele kosten

De kosten waarover subsidie verkregen kan worden, zijn directe loonkosten en externe kosten voor uitvoering van het initiatief.

Subsidiebijdrage

De hoogte van de subsidie hangt af van het type bedrijf en of de subsidie wordt aangevraagd door een samenwerkingsverband of niet. Zie onderstaande tabel:

 

  Max. subsidie Subsidiepercentage
Individuele mkb-onderneming €25.000,-

Klein mkb: 80%

 

Middelgroot mkb: 60%

Samenwerkingsverband € 500.000 per project (max € 200.000,- per deelnemende onderneming) 60%
Grootbedrijf – horeca, recreatie, landbouw € 200.000 60%

De maximale subsidie per praktijkleerplaats bedraagt € 2.700.

De toegezegde subsidie wordt niet bevoorschot. U ontvangt de subsidie pas achteraf, na het afronden en verantwoorden van het project.

Voorwaarden

 • De resultaten en initiatieven moeten meetbaar geformuleerd zijn;
 • De haalbaarheid van de aanpak moet aannemelijk genoeg zijn;
 • Het initiatief heeft een goede opzet en is te evalueren;
 • De subsidie is nodig voor het initiatief;
 • De ontvangst van de subsidie gaat via einddeclaratie.

Openstelling

De eerstvolgende openstellingen zijn:

Individueel bedrijf:

 • 2 maart t/m 31 maart 2021
 • 1 september t/m 30 september 2021

Samenwerkingsverband en grootbedrijf:

 • 1 juni t/m 30 juni 2020

De looptijd van individuele projecten bedraagt maximaal 1 jaar. Voor samenwerkingsverbanden geldt een maximum van 2 jaar.

Meer weten?

Neem dan contact met ons op via tel. 085 016 0268 of info@ruberacia.nl

 

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Meld u dan gratis aan voor onze nieuwsbrief!

4 + 2 =