MKB Idee

Investeren in kennis en vaardigheden van medewerkers

Wat houdt de regeling in?
Wilt u investeren in het verbeteren van kennis en vaardigheden van uw personeel, maar ervaart u hierbij belemmeringen? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van MKB Idee. Met deze regeling stimuleert de overheid mkb’ers om meer te investeren in de ontwikkeling en scholing van hun medewerkers. De subsidie is een bijdrage voor het oplossen van interne knelpunten en richt zich niet op externe opleidingsmogelijkheden voor personeel.

Welke projecten komen voor subsidie in aanmerking?
Een projectaanvraag richt zich op één van de volgende investeringen:

 • investeringen om te zorgen voor meer technisch opgeleid personeel;
 • investeringen in menselijk kapitaal met het oog op digitalisering;
 • investeringen in menselijk kapitaal met het oog op de klimaat- en energietransitie.

Met de subsidie worden dus projecten ondersteund die bijvoorbeeld scholingstrajecten makkelijker maken, de aansluiting tussen onderwijs en praktijk verbeteren of de onderlinge uitwisseling van kennis vergemakkelijken. Het is nadrukkelijk géén subsidie voor het volgen van een opleiding.

  Wie komt voor MKB Idee in aanmerking?
  De subsidie kan worden aangevraagd door individuele mkb’ers en samenwerkingsverbanden.

  Subsidiebijdrage
  De subsidie bedraagt maar liefst 100% van de subsidiabele kosten. De minimale investering per deelnemer bedraagt € 25.000,- de maximale investering is €125.000,-.

  Voor samenwerkingsverbanden is de projectomvang maximaal € 200.000,-, met dezelfde grensbedragen per deelnemer van €25.000 en €125.000.

  Meer weten?
  Neem dan contact met ons op via tel. 085 016 0268 of info@ruberacia.nl

  Wilt u op de hoogte gehouden worden?

  Meld u dan gratis aan voor onze nieuwsbrief!

  10 + 15 =