MIT R&D Samenwerkingsprojecten 2020

Samenwerken aan innovatieve projecten

 Wat houdt de regeling in? 

De Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren, beter bekend als MIT, ondersteunt mkbondernemingen bij het opzetten van innovatieve projecten Het programma helpt mkb’s om aan te sluiten bij topsectorenbeleid, het ondersteunt nieuwe bedrijfsinnovaties met economische kansen en geeft subsidie voor (onder meer) R&D-samenwerkingsprojecten.

Welke projecten komen voor subsidie in aanmerking?
Projecten die voor subsidie in aanmerking komen zijn uitsluitend R&D samenwerkingsprojecten. Onder ‘R&D’ wordt verstaan: industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling. Met samenwerking wordt bedoeld: minimaal twee mkb’s zijn betrokken bij het project, waarbij geen deelnemer meer dan 70% van de projectkosten voor zijn rekening neemt. 

Het project richt zich op de ontwikkeling van of onderzoek naar een nieuw product of nieuwe dienst of methode – of het aanmerkelijk vernieuwen daarvan. Subsidiabele activiteiten zijn ontwikkeling, prototyping en testen. De innovatie draagt bij aan een van de doelstellingen van een topsector.

Subsidiabele kosten
Subsidiabele kosten zijn kosten die direct samenhangen met het R&D project. Denk aan personeelsloonkosten, materiaalkosten, (afschrijvings)kosten van apparatuur, kosten van contract- en/of octrooionderzoek.

Hoogte van de subsidie
De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten tot een max. van €350.000.

Het subsidiebedrag per deelnemer van het samenwerkingsverband bedraagt ten minste € 25.000,- en ten hoogste € 100.000,-.

Bedraagt het subsidiebedrag voor het gehele R&D Samenwerkingsproject meer dan € 200.000,- dan bedraagt het subsidiebedrag per deelnemer ten minste € 25.000,- en ten hoogste € 175.000,-,

Wie komt voor de regeling in aanmerking?
Aanvragen kunnen worden ingediend door mkb-ondernemers gevestigd en actief in Drenthe, Fryslân of Groningen in een R&D samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband bestaat uit twee of meer van elkaar losstaande mkb’s die met elkaar werken aan de uitvoering van een R&D project. De samenwerkende bedrijven moeten elk voor eigen rekening en risico meedoen aan het project. Ieder moet er dus eigen tijd en geld in steken.

Meer weten?
Neem dan contact met ons op via tel. 085 016 0268 of info@ruberacia.nl

 

 

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Meld u dan gratis aan voor onze nieuwsbrief!

13 + 11 =