Valorisatie & Kennisontwikkeling 2021

Kennisontwikkeling en valorisatie van innovatieve ideeën

Let op: Deze regeling wordt begin 2021 opnieuw opengesteld. Doordat de Europese begroting nog niet is goedgekeurd, is nog niet bekend wanneer deze regeling precies wordt opengesteld. We vermoeden dat dit begin januari 2021 zal zijn. 

Wat houdt de regeling in?
Noordelijke bedrijven hebben veel goede ideeën voor innovaties, echter lukt het nog niet altijd om deze als concrete producten of diensten in de praktijk te brengen. De subsidieregeling Valorisatie en Kennisontwikkeling ondersteunt hierbij.

Welke projecten komen voor subsidie in aanmerking?
Bij de subsidieregeling Valorisatie & Kennisontwikkeling gaat het om kansrijke innovatieve projecten die economische en duurzame impact in de regio hebben, en zo mogelijk ook daarbuiten. De innovaties hebben marktpotentie en leveren omzet en werkgelegenheid.

De projecten dragen bij aan ten minste één van de volgende transities:

  • Van analoog naar digitaal;
  • Van lineaire naar circulaire economie;
  • Van zorg naar positieve gezondheid;
  • Van fossiele naar duurzame energie.

Kennisontwikkelingsprojecten richten zich op kennisontwikkeling, zijnde een onderzoeksproject of andersoortig project waarin kennisuitwisseling centraal staat (TRL-niveau 3, 4). Zo wordt innovatie gestimuleerd en/of doorgevoerd.

Voor valorisatieprojecten geldt dat de innovatieve producten, concepten, technologieën en diensten dicht bij marktlancering staan (TRL-niveau 5 t/m 7). Hierdoor is kapitalisatie snel mogelijk.

Subsidiebijdrage
Het subsidiepercentage voor valorisatieprojecten is 50% van de subsidiabele kosten. Dit zijn kosten betrekking op het bouwen en testen van een prototype, inclusief de eigen uren die hiervoor nodig zijn.

Kennisontwikkelingsprojecten worden zelfs voor 60% gesubsideerd! Het gaat dan om kosten van materialen voor het doen van onderzoek, inclusief de eigen uren die hiervoor nodig zijn.

De minimale subsidiebijdrage is €100.000,- en er is geen maximum bedrag vastgesteld.

Wie komt voor de regeling in aanmerking?
Met name het MKB, maar ook kennisinstellingen en grote bedrijven komen in aanmerking. Het MKB moet een belangrijke rol spelen bij het kapitaliseren van de innovatie.

Meer weten?
Neem dan contact met ons op via tel. 085 016 0268 of info@ruberacia.nl

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Meld u dan gratis aan voor onze nieuwsbrief!

12 + 9 =