KEI 2019

Haal externe kennis in huis om innovatie te realiseren

Let op: het budget voor deze regeling is inmiddels uitgeput. Wij adviseren geen aanvragen meer in te dienen. Neem contact met ons op om uw project en de eventuele subsidiemogelijkheden te bespreken. 

Wat houdt de regeling in?
De Kennis & Innovatie (KEI) subsidie maakt het mogelijk om meer kennis in huis te halen om als organisatie te professionaliseren, groeien, etc.. Het gaat om kennis m.b.t. de volgende gebieden:

Technologische innovatie:  Een nieuwe technologie voor producten, diensten of processen van de onderneming; 

Organisatie-innovatie: Het vernieuwen van de werkwijze van een onderneming met de bedoeling om de organisatie te verbeteren; 

Marktinnovatie: Het aanboren van nieuwe markten, het introduceren van nieuwe producten op bestaande markten en het vernieuwen van de marktbenadering

Voor het detacheren of tijdelijk in dienst nemen van hoogopgeleid personeel of een promovendus, ontvangt u subsidie over de brutoloonkosten of detacheringskosten. Houdt hierbij rekening met een maximale subsidiebijdrage van € 100.000,- voor hooggekwalificeerd personeel en een maximale subsidiebijdrage van € 200.000,-  voor een promovendus per aanvraag.

Wat voor soort projecten komen in aanmerking?
De KEI subsidie richt zich op mkb-ondernemingen in de provincies Drenthe, Friesland en Groningen en biedt drie mogelijkheden:

 1. Detacheren van hooggekwalificeerd personeel:  u detacheert een medewerker van een andere mkb’er, grote onderneming of kennisinstelling in een nieuw gecreëerde functie bij u in de organisatie. U ontvangt dan 40% subsidie op de loonkosten.
  .
 2. Plaatsen van hooggekwalificeerd personeel: door een eigen medewerker bij een andere organisatie te plaatsen in de Europese Unie, kunt u 40% tot maximaal 50% subsidie ontvangen op de brutoloonkosten van de medewerker. Op de kosten voor begeleiding krijgt u bovendien een additionele 50% aan subsidie.
  .
 3. Tijdelijk in dienst nemen of gedetacheerd hebben van promovendi: U kunt tot maximaal 50% subsidie ontvangen over de brutoloonkosten of detacheringskosten.

Voorwaarden
De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • De kennisontwikkeling is gericht op technologische innovatie, organisatie-innovatie en/of marktinnovatie bij de aanvrager;
 • Er dient sprake te zijn van directe kennisoverdracht op huidig personeel en het huidig personeel moet na afloop van het project zelfstandig de overgedragen kennis kunnen toepassen in de praktijk.
 • De overeenkomst is voor minimaal 3 en maximaal 24 (48 voor promovendi) maanden;
 • De vestiging waar de nieuwe medewerker gaat werken, bevindt zich in de provincie Drenthe, Friesland of Groningen;
 • De medewerker heeft naast een afgeronde HBO- of WO-opleiding minimaal 5 jaar relevante werkervaring;
 • De medewerker wordt op een nieuw gecreëerde functie geplaatst.

Meer weten?
Neem dan contact met ons op via tel. 085 016 0268 of info@ruberacia.nl

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Meld u dan gratis aan voor onze nieuwsbrief!

11 + 2 =