Internationaal Ondernemen Drenthe

Internationaal ondernemen voor Drents mkb

Wat houdt de regeling in?
Doel van de regeling is het leveren van een bijdrage aan de exportbevordering en de economische groei van Drenthe.

Welke projecten komen voor subsidie in aanmerking?
Op basis van de regeling kan subsidie worden verstrekt aan de volgende activiteiten:

  1. Internationale marktactiviteiten: Door middel van onderzoeken of studie wordt informatie verzameld voor de eigen organisatie, landen of buitenlandse markten. De informatie vormt voor bedrijven de basis voor het beleid en de strategie om buitenlandse markten verder te ontwikkelen. Subsidiabele activiteiten zijn  haalbaarheidsonderzoek, marktonderzoek of onderzoek t.b.v. een exportplan. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten (excl. btw) met een maximum van € 5.000.
    .
  2. Internationale marktontwikkelingsactiviteiten: Door middel van organisatieverbeteringen, opleidingen of trainingen en ondersteuning bij het creëren van nieuwe handelsrelaties, worden Drentse organisaties gestimuleerd hun exportplannen tot uitvoering te brengen. Subsidie kan worden verstrekt voor de kosten van kennisvergroting door deelname aan een opleiding of training, vertaling van bedrijfsinformatie, het (laten) uitvoeren van ontwikkelingsprogramma en/of zakenpartnerscan. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten (excl. btw) met een maximum van € 5.000.
    .
  3. Handelsmissies: Subsidie kan worden verstrekt voor deelname aan een uitgaande handelsmissie naar een land waar de onderneming op het moment van de aanvraag beperkte handel verricht of voor deelname aan een internationale beurs met een eigen beursstand. De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de totale subsidiabele kosten (excl. btw) met een maximum van € 3.000.

 Wie komt voor de regeling in aanmerking?
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan mkb-ondernemingen die gevestigd zijn in de provincie Drenthe.

Meer weten?
Neem dan contact met ons op via tel. 085 016 0268 of info@ruberacia.nl

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Meld u dan gratis aan voor onze nieuwsbrief!

1 + 1 =