Innovatiematrix – Nieuwe Economie Challenge – Toekomstgericht Investeren

Innovatie Fries MKB

Wat houdt dit pakket aan regelingen in?

Ondernemers en organisaties uit Friesland kunnen een bijdrage aanvragen voor het ontwikkelen, leveren of investeren in een innovatief project, waardoor de brede welvaart in Fryslân gestimuleerd wordt. Hiermee wil de provincie Fryslân bevorderen dat organisaties in crisistijd ook aan hun toekomst kunnen werken. In dit pakket zijn de volgende drie subsidieregelingen opgenomen

 • Innovatiematrix
  Met de regeling ‘Innovatiematrix Fryslân’ kan een subsidie aangevraagd worden van 2.500 euro voor het (laten) ontwikkelen van een innovatief projectplan. Hiervoor is geen eigen bijdrage nodig, maar wel een verplicht gesprek met Friese experts uit verschillende disciplines. Vervolgens wordt elk projectidee gekoppeld aan een medewerker van Ynbusiness die vervolgstappen bespreekt, voortgang monitort en eventueel advies geeft.
  .
 • Nieuwe Economie Challenge
  Deze subsidieregeling is voor het ontwikkelen van een innovatief idee verder willen ontwikkelen. Zo kan de subsidie gebruikt worden om te investeren in kennis en materiaalkosten, om bijvoorbeeld een prototype te ontwikkelen. De subsidie bedraagt 70% van de totale subsidiabele kosten, met een maximum van € 10.000,-.
  .
 • Toekomstgericht Investeren
  Met de regeling ‘toekomstgericht investeren’ kunnen organisaties subsidie aanvragen om innovatieve projecten te vermarkten. Ook kan de subsidie worden toegepast op innovatie in productie- en overige bedrijfsprocessen. De hoogte van de subsidie bedraagt 70% van de totale subsidiabele kosten, met een maximum van 15.000 euro per project. 

 

Welke projecten komen voor subsidie in aanmerking?

Om voor deze subsidies in aanmerking te komen, moet het project een bijdrage leveren aan innovatie binnen een van de vijf transities en de brede welvaart van Fryslân. Dit betekent dat het bijdraagt aan structurele veranderingen van lineaire naar circulaire economie, van fossiele naar duurzame energie, van zorg naar positieve gezondheid, van analoog naar digitaal of naar de 1,5-metereconomie. 

Subsidiabele kosten

Met betrekking tot de regelingen Nieuwe Economie Challenge en Toekomstgericht Investeren kan subsidie worden verkregen voor gemaakte en betaalde kosten voor:

 • kosten voor de inzet van eigen uren, gewaardeerd tot een maximum van € 40 per uur, tot een maximum van 50% van de totale subsidiabele kosten;
 • het inschakelen van derde partijen voor advies en/of ontwikkeling;
 • materiaal- en investeringskosten.

Meer weten?

Neem dan contact met ons op via tel. 085 016 0268 of info@ruberacia.nl

 

 

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Meld u dan gratis aan voor onze nieuwsbrief!

10 + 1 =