EUREKA CALL WATERSTOF

Europese subsidie voor waterstofinnovatie 

Bent u bezig met onderzoek en innovatie rond transportinfrastructuur voor waterstof? En wilt u daarbij samenwerken met één of meerdere partners uit België, Canada, Duitsland, Finland, Ierland, Portugal en Spanje? Dan is dit initiatief van het Eurekanetwerk mogelijk iets voor u.

Wat is de Eureka-regeling?

Eureka is een programma voor ondernemers en instellingen met internationale ambities en heeft 2 doelstellingen:

  1. Economische groei aanmoedigen door het stimuleren van technologische samenwerking tussen bedrijven.
  2. Het bedenken en realiseren van gezamenlijke oplossingen voor economische, strategische en maatschappelijke problemen.

Met deze regeling stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het Nederlandse bedrijfsleven en onderzoeksorganisaties om marktgerichte Research & Development (R&D) projecten uit te voeren over de transportinfrastructuur voor waterstof met innovatieve partners uit de genoemde landen (bovenin). Voor hun projectdeelname ontvangen de projectdeelnemers financiële ondersteuning via de overheid van ieder deelnemend land. De regeling staat open voor projectvoorstellen op het gebied van de infrastructuur voor het transport van waterstof.

Wie komt voor de Eureka regeling in aanmerking?

Alle organisaties die marktgerichte research & development uitvoeren in alle technologie- en toepassingsgebieden kunnen gebruik maken van Eureka. In ieder land gelden er andere regels voor Eureka-projecten.

Maximum subsidie per onderneming

De bijdrage per project bedraagt maximaal €500.000. Het beschikbare budget voor Nederlandse projectpartners bedraagt in totaal 2 miljoen euro. Voor partijen buiten Nederland gelden afwijkende bedragen en termijnen.

Subsidiabele kosten

Subsidiabele kosten zijn alle redelijk gemaakte kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van het project. In dit geval zijn dat: loonkosten, kosten van materialen en hulpmiddelen, kosten van machines en apparatuur en aan derden verschuldigde kosten.

Voorwaarden

Het insturen van projectvoorstellen voor de Waterstof-call is nog mogelijk tot 5 november 2021. Dit is alléén mogelijk voor partijen uit de volgende acht landen: Nederland, België (Vlaanderen), Canada, Duitsland, Finland, Ierland, Portugal en Spanje.

Het beoogde project moet in ieder geval:

  • bestaan uit werkzaamheden gericht op de bovenstaande onderwerpen en thema’s;
  • worden uitgevoerd door een internationaal samenwerkingsverband (bestaande uit minimaal 2 samenwerkende partners uit de bovengenoemde landen);
  • worden gekenmerkt door een evenwichtige inbreng van de partners (hiervoor geldt een ratio van maximaal 70% – 30%);
  • een duur hebben van maximaal 36 maanden en van start gaan vanaf 15 mei 2022.

Openstelling

Projecten die in Brussel positief worden beoordeeld, kunnen vervolgens een subsidieaanvraag indienen (op nationaal niveau). Die tweede fase loopt voor Nederlandse partijen van 15 november 2021 tot en met 18 januari 2022.

Meer weten?

Neem dan contact met ons op.

Dit kan telefonisch op tel. 085 016 0268 of mail naar info@ruberacia.nl

 

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Meld u dan gratis aan voor onze nieuwsbrief!

3 + 1 =